Calvary Chapel - go home Listen to the Sunday Sermon Series Online Listen to Pastor Bill's Radio Program Online
DIRECTIONS   |   SERVICE TIMES   |   ONLINE GIVING   
     
HomeWelcomeTourMinistriesEventsWatch and ListenContact Us

[ Return to Fellowship Ministries ]

Vietnamese MinistryHội Thánh Calvary Việt Nam
VIETNAMESE CALVARY CHAPEL FORT WORT
                                    
5617 Diamond Oaks Dr, South Fort Worth, TX 76117            
Phone: 909 362 2621, Email: vn.calvarychapel@gmail.com                    Giờ Thờ Phượng 9AM đến 10:15AM Chúa Nhật hằng tuần.

 

CALVARY CHAPEL FORT WORTH có chương trình Việt Ngữ cho người Việt nam. Được phục vụ bởi Mục Sư; TRƯƠNG TƯỜNG cùng với một nhóm tín hữu tin kính Cứu Chúa Giê-xu Christ.

Đến với; HỘI THÁNH CALVARY VIỆT NAM FORT WORTH quí vị sẽ được hướng dẩn tận tình đến với niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là Thiên Chúa toàn năng đang tể trị thế giới, cầm quyền sự sống và sự chết của cả nhân loại, Ngài chính là tình yêu.

 CUỘC SỐNG CỦA QUÍ VỊ HIỆN NAY THẾ NÀO?

·       Quí vị đang mặc cảm với tội lỗi?

·       Quí vị đang đối diện với nan đề của hôn nhân?

·       Quí vị đang đối diện với những bất hòa không thể giải quyết?

·       Quí vị đang thất vọng, không biết tương lai đời mình sẽ ra sao?

Chúng tôi sẽ lắng nghe bạn, bởi tình yêu có năng quyền vĩ đại của Cứu Chúa Giê-xu Christ; chắc chắn bạn có một đời sống mới đúng nghĩa, giá trị đời sống bạn cũng sẽ được thay đổi.

TÌNH YÊU THƯƠNG CHẲNG HỀ HƯ MẤT BAO GIỜ (1Cor 13:8)     


CALVARY CHAPEL FORT WORTH has a ministry for Vietnamese, served by Pastor Nehemiah Tuong Truong and brothers sisters in Jesus Christ.

-   Vietnamese Calvary Chapel will enthusiastically guide you to Jesus Christ's Gospel. He is the Lord, the first the last and The Living One. He has the keys of life and death.

-   HOW IS YOUR LIFE?

·       Are you ashamed of your sins?

·       Are you faced with marriage problems?

·       Do you have unsolvable discord?

·       Are you disappointed and don’t know about your future?

We are going listen to you by Jesus Christ’s powerful love. Through Him you will definitely have a new true life; your life's value will be changed.

           LOVE NEVER FAILS  (ICor 13:8).

 

VIETNAMESE CALVARY CHAPEL FORT WORTH.                                SERVICE HOURS: 9AM – 10:15AM EVERY SUNDAY.                                 Respectfully invite the Vietnamese community to come join us for service.